Logotype

LearnPoint©

Skolportalen LearnPoint© Skola riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Skolportalen LearnPoint©  erbjuds antingen som en molntjänst, LearnPoint© Online (dvs att lösningen driftas av ViaEcole), eller att kunden eller tredje part driftar LearnPoint©. I LearnPoint© finns följande moduler:

LearnPoint© Bas

LearnPoint© Bas är plattformen i LearnPoint©. LearnPoint© Bas innehåller strukturen för övriga moduler i LearnPoint© samt funktioner för att visa schema och närvarohantering. Utöver detta innehåller även LearnPoint© Bas integrationer mot Live@edu och möjligheten att samla information på startsidan.

Strukturen innebär att undervisningsrum, personalrum men även andra typer av rum skapas med automatik.

För schemavisning och närvarohantering finns importfunktionalitet från de vanligaste schemaläggningsprogramen. Närvarohanteringen möjliggör rapportering i klassrummet samt möjlighet göra ledighetsansökan eller frånvaroanmälan som vårdnadshavare och myndig elev. Det är även möjligt att göra frånvaroanmälan via SMS.

Office365/Live@edu kan ni läsa om mer under avsnittet Office365 som ni hittar i toppmenyn. Office365 ger er möjlighet att erbjuda e-post, chatt mm.

LearnPoint© bygger på SharePoint där god utbyggd funktionalitet för bl a dokumenthantering, forum, wikis, blogg, enkätverktyg, länkarsamlingar, nyhetspublicering och kalendrar finns. All denna funktionalitet får man naturligtvis tillgång till även när man använder LearnPoint©.

LearnPoint© Utbildningsplanering

LearnPoint© Utbildningsplanering är det centrala planeringsverktyget för pedagogen i skolportalen LearnPoint© .

LearnPoint© Utbildningsplanering gör det möjligt att skapa olika typer av aktiviteter så som läxor, inlämningsuppgifter och prov mm. Dessa kan också delas in i olika moment. Till aktiviteterna kan man knyta olika resurser och man planerar in dem i tid. 

Till inlämningsuppgifter har man sedan specifika inlämningsmappar för. Inlämningsuppgifter som skickas till inlämningsmappen kan med automatik kontrolleras för plagiat genom en integration mot Urkund.

När utbildningsaktiviteten är genomförd har läraren också möjlighet att rapportera omdömen på aktiviteten.

LearnPoint© Omdömen/IUP

Till varje elev i varje ämne eller kurs ger vi möjligheten att på ett strukturerat sätt dokumentera och kommunicera elevens utveckling antingen helt fritt eller i förhållande till nationella/lokala mål och kriterier.

I denna modul erbjuder även stöd i processen för IUP och utvecklingssamtal.